De Vlo(o)

Voormalige school die stond aan Steegje 7

Het is aannemelijk dat Odoorn vanaf 1600 een school heeft gehad.

Het eerste onderwijs werd gegeven in de consistoriekamer van de kerk, door een geletterde boerenknecht. Later werd achter het huis aan Valtherweg 3 in een schuur les gegeven.

Ene meester Hamminga, die hier was van 1871 tot 1905, had drie klassen ondergebracht in één lokaal met 80 leerlingen. In 1883/84 werd besloten tot de nieuwbouw van een school voor de somma van fl 6950,-. Het bouwterrein kostte
fl 600,-. Het schoolgebouw werd aanbesteed voor fl 6992,- maar kostte uiteindelijk
fl 8577,-. Later werd deze school in 1910 aan de linkerkant uitgebouwd met het 3e lokaal en in 1932 kwam er een 4e lokaal bij.

Tegenover de school werd later het ‘Meesterhoes’ (het huis met het rode pannendak) gebouwd waar respectievelijk de hoofdmeesters Eggens, Joosten en Jeuring woonden. Toen de school was verhuisd naar de Goorns, is het gebouw nog een tijdlang gebruikt als gymnastieklokaal door de gymnastiekvereniging T.H.O.R. en was de bibliotheek er in gevestigd. De school werd in 1978 afgebroken en later verkocht als bouwperceel.

-Dichter bij … ?

Over dit gedicht en de dichter is weinig bekend. Het komt uit Valthe waar het in de jaren dertig/veertig van de 20e eeuw in de schoolklassen werd onderwezen. Jantje Eding-Zuur (1929-2019) herinnerde de nieuwe generatie regelmatig aan het bestaan van dit gedicht.