Drie uur

O.b.s ‘ De Weiert’

Bovengenoemde openbare basisschool werd op 26 april 1969 geopend. Het werd gebouwd volgens het systeem der ‘Holland Building Corporation’ en koste in dat jaar fl 30.000,-. De leerlingen van de school komen niet alleen uit Odoorn maar ook uit Odoornerveen en Klijndijk. Dit geldt ook voor de peuterspeelzaal die ook in hetzelfde gebouw is ondergebracht, waar naast voornoemde dorpen ook kinderen uit Valthe naar toe kunnen. Tevens is er de naschoolse opvang in ondergebracht. De school maakt onderdeel uit van de koepel “Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn.”  

De naam van de school is ’De Weiert’.

Een Weiert of Wyert was een plas of sloot waar vis in werd gepoot (visgat/viskuil). Kortom een laaggelegen deel in het dorp zoals hier in de goorns van Odoorn. Volgens een oude overlevering zouden in het begin van de vorige eeuw pasgeboren kinderen uit de weiert/wyert komen. De school is gelegen aan een straat, de Goorns. Goorns: moestuin/kleine akkertjes, dicht gelegen bij de boerderij. Het is een hoekje landbouwgrond voor tuinvruchten/aardappelen die, gelegen op de es, veelal door een heg of anderszins omheining werd omsloten. In sommige geschriften wordt zowel moes als ook bloementuin aangegeven en soms er werd nog wat kleinvee op geweid.

Dichter bij...... groep 8 , jaargang 2014-2015 van de basisschool de Weiert

Op een najaarsmiddag van 2014 zaten er opeens negen kinderen uit groep acht in een lokaal. Ze kregen een workshop 'gedichten schrijven' en al vrij snel was duidelijk dat het minder moeilijk was dan het leek. "Gedichten schrijven is eigenlijk niet meer dan woorden op een andere manier opschrijven", zei een van de kinderen. En dat is wat ze deden. Ze schreven aan de hand van een gekozen voorwerp een gedicht en leverden de woorden aan die de basis vormden van het gedicht "drie uur."

En zo kwam het dat Cato; Thijn; Floor v L.; Kenn; Coen; Sem; Rosan; Marjolein; Vera na een workshop over poëzie opeens alle negen meer dichters dan schrijvers waren!