Grensland

Langhieten.

Het Oosterveld, grenzend aan de Langhieten, kijkt uit op het eeuwenoude dorp Valthe en het in 1864 ontstane dorp Klijndijk.

Het Oosterveld was eigendom van de marke en heeft deel uitgemaakt van een groot heidelandschap, dat is “omgescheurd” door ossen. Deze ossen stonden bij de familie Schaange aan de Eendenkuil in Odoorn op stal. Het Oosterveld sluit aan op de Langhieten. Aan de westzijde was het stuifzandachtig. Waarschijnlijk was de Langhietskamp in 1850 nog een heideveld. Er werd gesproken over zowel Langheet(s)kamp alsook Langhiet(s)kamp.

Valthe.

De omgeving van Valthe is vanouds één van de meest bosrijke streken van Drenthe. Oud Valthe is als dorpgezicht vrij authentiek gebleven. Dit is te danken aan het feit dat er weinig tot geen nieuwbouw is gepleegd binnen dit oudste deel van Valthe. Valthe ligt zes kilometer ten Noorden van Emmen op het zuidelijk deel van de Hondsrug. De marke Valthe maakt deel uit van het kerspel Odoorn. Sinds het begin van de negentiende eeuw behoorde het dorp tot de gemeente Odoorn, waaraan op 19 juni 1977 (door gemeentelijke herindeling werd het de gemeente Borger-Odoorn) een eind aangekomen is. Valthe grensde aan de marke Exloo: in het westen aan Odoorn; in het zuiden aan Emmen en Weerdinge en in het oosten aan de provinciegrens van Groningen. De bodem van Valthe bestond tot ver in de negentiende eeuw voor meer dan tachtig procent uit veen, voornamelijk hoogveen. De rest was zand.

Klijndijk.

De oudste vermelding van de naam Kleindijk dateert uit 1864. In 1853 werd de Drentsche Veen en Middenkanaal Maatschappij te Dordrecht opgericht door de aannemer en koopman Jasper Klijn, samen met de heren P. Goedkoop, P. Langeveld en A. Visser.

Tussen 1858 en 1859 werd door genoemde maatschappij het Oranjekanaal van Hoogersmilde tot Klazienaveen gegraven voor de vervening van Eeserveen, Odoornerveen, Klazienaveen (Bargerveen). Een zijtak van het Oranjekanaal werd de Odoornerzijtak en werd in 1860 gegraven. Naar deze zijtak wordt het dorp “Zijtak” genoemd. Dit was de locatie waar de arbeiders die de Odoornerzijtak hebben gegraven hun schafketen hadden staan. Hier ontleende het dorp toen zijn naam aan. Dit is later het dorp Klijndijk geworden. Dit nu met een lange ‘ij’ als eerbetoon aan Jasper Klijn, stichter van het Oranjekanaal. Hij overleed in 1858. Heel veel oudere mensen spreken/ spraken toen en ook nu nog, over het wonen in Klijndijk of “op Zietak”.

Dichter bij … Cécile Evers

Cécile zegt over zichzelf: “Jarenlang ben ik werkzaam geweest bij het middelbaar onderwijs als lerares Nederlands. Als puber schreef ik al gedichten en proza. Veel later in mijn leven heb ik dat weer opgepakt. Ik heb me toen vooral toegelegd op poëzie. Ik heb in veel literaire  bladen gepubliceerd, o. a. in het Drentse literaire blad 'Roet', en schrijf onder mijn meisjesnaam Cécile Evers.
Het me bezig houden met het schrijven van poëzie is voor mij zo iets als ademhalen. Literatuur, beeldende kunst en geschiedenis vind ik van enorm belang in mijn leven. Schoonheid als zingeving en troost, dat is het ongeveer.”