De eenzame fabriek

De feiten

We spreken over het jaar 1838. Jannes Snoeken wordt geboren te Alkmaar. Jannes trouwde op 18 mei 1869 met Hendrekien Sikkens (30 mei 1839). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. De dochters Annechien, Grietje, Jentien en zoon Koop. De kavel van het huis van de familie Snoeken aan Valtherweg 11 stond op 1 hectare grond. Jannes Snoeken was een zeer vooruitstrevende herenboer die in en om Odoorn veel landerijen bezat. In 1899 kocht Jannes Snoeken met twee andere boeren een door paardenkracht aangedreven dorsmachine.

De fabriek

In 1896 gunde Jannes Snoeken de bouw van een melkfabriek aan Wijne&Grootes te Assen voor fl 2.450,-. Deze melkfabriek werd ook gebouwd op een kavel grond van de familie Snoeken aan de Valtherweg, grenzend aan hun huisperceel. Om zich te verdiepen in een melkfabriek en zuivelbereiding reisde zijn zoon Koop in 1896 naar het buitenland om meer te weten te komen over de zuivelbereiding. Daarnaast bezocht Koop de twee jarige landbouwvakschool in Willemsoord. In 1902 wordt besloten tot de oprichting van de Stoomzuivelfabriek Odoorn- Valthe NV. De huidige eigenaar is dan nog Jannes Snoeken. In 1898 werd dhr Nijenhuis (tot dat moment onderdirecteur), bevorderd tot directeur van de Stoomzuivelfabriek Odoorn. In 1902 werd besloten tot oprichting van Stoomzuivelfabriek Odoorn- Valthe NV, met als vestigingsplaats Odoorn. Deze NV koopt de Stoomzuivelfabriek van Jannes Snoeken.

Het kapitaal van de NV werd bepaald op fl 5.500,-. Verdeeld over 550 aandelen van 10 guldens. Jannes Snoeken koopt er 50 en Koop Snoeken kocht één aandeel. De opvolger van de Stoomzuivelfabriek Odoorn- Valthe werd de Stoomzuivelfabriek, Aan-en Verkoop vereniging en Korenmalerij Odoorn en Omstreken en werd er een nieuw concept ingevoerd.

In 1916 werd opdracht gegeven aan de architecten G.en W. Wieringa te Coevorden om een nieuw fabrieksgebouw te ontwerpen. Men maakte ondermeer de volgende producten van de aangeleverde melk. Boter; vla/pap; yoghurt; slagroom; koffiemelk; karnemelk; karnemelksepap (soepenbrij).

In 1968 wordt besloten om de Coöperatieve Melkveehoudersvereniging, Aan- en Verkoopvereniging en Korenmalerij Odoorn en Omstreken G.A aan de Valtherweg te Odoorn te verkopen aan de Coöperatieve Melkproductenbedrijven DOMO-Bedum (gevestigd te Beilen) voor de som van fl 15.000,-. Na 72 jaar kwam een eind aan de melkfabriek in Odoorn.

In bovenstaand is de ‘Korenmalerij’ buiten beschouwing gelaten. Deze is al tientallen jaren geleden gesloten. Zo rond 2010 is de fabriek definitief gesloten.

Anekdote. In 1918/1919 voorzag deze fabriek ook de inwoners van Odoorn van elektriciteit. Om 22.45 uur werd er een sein gegeven zich naar bed te begeven, omdat om 23.00 uur het licht uitging.

Dichter bij … Coen ten Ham

Coen is, op het moment dat hij zijn gedicht schreef, 11 jaar. Zijn hobby's zijn tennis, muziek en mountainbiken.

Hij heeft meegedaan omdat het hem leuk leek, “een gedicht maken”. Verder heeft hij eigenlijk nooit iets gedaan met gedichten, maar Coen heeft ooit wel eens een verhaaltje geschreven. Hij vindt poëzie en dichten wel leuk om te doen. Talen (Taal) vindt hij heel erg bijzonder om over te leren en om te kennen omdat, zo zegt hij “je veel met woorden kunt doen: dichten; schrijven en lezen”.