Spelregels

Wat zijn de spelregels?

  • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar en zijn woonachtig in Odoorn.
  • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-methode.
  • Altijd eerst 112 bellen. Laat elkaar weten dat 112 is gebeld.
  • Let op taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  • Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen, in veel gevallen voldoet een signalement ook.
  • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten
  • Gebruik de WhatsApp-groep alleen waar deze voor bedoeld is. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door het plaatsen van niet-relevante berichten, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien. Gebruik de ‘Buurt WhatsApp’ dus alléén als alarmsysteem!
  • Het niet houden aan de spelregels kan leiden tot verwijdering uit de Buurt WhatsApp.
  • De Buurt WhatsApp is een burgerinitiatief. Dorpsbelangen Odoorn kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

 

SAAR-Methode

S | Signaleren - u ziet een incident gebeuren of ziet iemand die zich ongewoon gedraagt, zoals: “zaken waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.” Voordat u met 112 gaat bellen let u op het signalement van de dader(s) (ook kleine details), eventuele vervoermiddelen met kentekens, de locatie/adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, om wat voor reden u belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden, enz, enz.) en een mogelijke vluchtroute.

A | Alarmeren – Alarmeer de politie door 112 te bellen.

A | Appen – Na het bellen van 112 gaat u een app versturen van de verdachte situatie om zo uw waarneming bekend te maken aan anderen.

R | Reageren – door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 

Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep waar buurtbewoners die verdachte situaties in hun wijk signaleren deze kunnen delen via de mobiele telefoon